JUST GET IT

เทคโนโลยีเปลี่ยนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

18/01/2017

เทคโนโลยีสมัยใหม่นอกจากมีผลกระทบต่อพฤติกรรม และการตัดสินใจทางเศรษฐกิจแล้ว ยังมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยเฉพาะพฤติกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองของคนรุ่นใหม่ หากจะมองในมุมของการนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้สามารถเรียนรู้ได้ในสิ่งที่เหมาะสมกับศักยภาพและความชอบของแต่ละคน (People-Centric Learning) ก็จะพบว่า เป็นการเปลี่ยนรูปแบบ และแนวทางการเรียนการสอนไปอย่างสิ้นเชิง

การเปลี่ยนแปลง คือโอกาส

19/11/2016

Jack Welch อดีตผู้บริหารสูงสุดของ General Electric เคยได้กล่าวไว้ว่า “หากความเปลี่ยนแปลงภายนอก เป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร จุดจบก็คงอยู่ไม่ไกล” จากคำพูดที่น่าสนใจของเขา ยังคงเป็นข้อพิสูจน์ได้จริงในยุคปัจจุบัน เมื่อโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง หากเราไม่รู้เท่าทัน และไม่เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง จุดจบที่เขาได้กล่าวนั้น ก็คงอยู่ไม่ไกลเกินจริง

K society and economy

23/09/2016

ช่วงนี้กระแสแนวคิดประเทศไทย 4.0 กำลังมาแรง แต่ความจริงแล้วแนวคิดในการพัฒนาและนำองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี มาบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม มีการพูดกันมานานกว่า 10 ปีแล้ว ในเรื่องของเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Economy) และสังคมฐานความรู้ (Knowledge Society)

หยุดเมื่อต้องหยุด

08/08/2016

ในโลกแห่งความเป็นจริง การเลือกที่จะยอมแพ้หรือหยุดก็ถือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่เราสามารถเลือกได้ เป็นการเลือกที่จะหยุดพักเพื่อคิด เรียนรู้ และพัฒนาตัวเองให้มีความพร้อมเพื่อลุกขึ้นสู้ต่อไป ก่อนที่จะถลำลึกไปจนไม่สามารถกลับตัวได้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางธุรกิจ การเมือง การทหาร หรือประเด็นเล็กๆ อย่างเช่น เรื่องความสัมพันธ์และชีวิตคู่ หรือการเลือกที่จะเรียนต่อหรือทำงาน

เศรษฐศาสตร์กับเงินที่หายไป “ในเศรษฐกิจขาลง” 

16/06/2016

เมื่อไม่นานนี้ผมได้ยินเพื่อนเจ้าของธุรกิจโฆษณาคนหนึ่งบอกว่า เขาเชื่อว่า “สสารไม่มีทางหายไปจากโลก” และเช่นเดียวกับเงิน ที่แม้ว่าเศรษฐกิจจะถดถอยยังไง เงินก็ยังอยู่ เพียงแต่ว่าจะโอนย้ายไปอยู่ที่ใด และหน้าที่ของเราก็คือ หาให้ได้ว่า มันไหลไปอยู่ที่ไหน? แล้วค่อยหาทางดึงมันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและสร้างมูลค่าเพิ่ม

นวัตกรรมใน “ประเทศไทย 4.0”

16/06/2016

ช่วงนี้มีการพูดถึงโมเดลไทยเลนด์ 4.0 ค่อนข้างบ่อยในฐานะที่เป็นที่เลือกทางรอดของเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นการสร้างคุณค่าจากภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่แปลกใหม่และมีคุณค่าในสายตาของผู้ใช้
แต่หลายๆ คนอาจยังไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับคำว่านวัตกรรมว่ามันคืออะไร