CREATIVE GUTS

ดนตรีในอากาศ

28/06/2016

เมื่อก่อนเวลาได้ยินเสียงเพลงแว่วมาไกลๆ บางครั้งเราก็สงสัยว่าเพลงนี้ดังมาจากที่ไหน บางเพลงท่วงทำนองโดนใจ ทำให้เราสงสัยอยากรู้ว่าเป็นเพลงของใคร เดี๋ยวนี้แค่เพียงเปิด Application ขึ้นมา จับ melody ไม่กี่ตัว เราก็รู้ได้ทันทีว่าเพลงนั้นเป็นเพลงอะไร

โฆษณาชวนเชื่อ

30/05/2016

โลกเปลี่ยนไปเร็วมาก ปัจจุบันนี้ใครๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ ฟังก์ชัน Live บน Facebook กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศเรา มีการถ่ายทอดตั้งแต่การแต่งหน้าออกจากบ้าน ร้องไห้เพราะถูกแฟนทิ้ง ไปจนถึงการฆ่าตัวตาย สื่อเหล่านี้กำลังอยู่เหนือการควบคุม ในเมื่อใครๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของ content ได้ โลกของเราจะเป็นอย่างไรต่อไป?