The Knowledge Innovation Series : “DIGIVERSE (โอกา...

โอกาสการใช้ประโยชน์จากโลก Digital https://www.acheterviagrafr24.c...

2 Mar 2017

The Knowledge Innovation Series : “Creative Inspir...

เส้นทางสู่ดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกของคุณม๊าเดี่ยวนั้นเริ่มต้นจากว...

2 Mar 2017

Inspire Your Brain, Inspire Your Future : ทิศทางให...

ทำความรู้จัก เข้าใจแนวทางจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ร่วมวิเคราะห์ ส...

1 Mar 2017

Tryout : เด็ก Voice (1/3)

หลงใหลอยากเป็นนักพากย์ ไม่ควรพลาด!!! เพราะใจรัก มุ่งมั่น เล่นเส...

4 Jul 2015

Responsive

ศาสตร์ว่าด้วยการเยียวยาตนเองของร่าง...

รางวัลโนเบลประจำปี 2016 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตกเป็นของ ศาสตราจ...

26 Nov 2016

ลองดี เด็กSocial (2/3)

ช่วงที่ 2  Work As You Are : การเรียนรู้วิธีการทำงาน "Clipper"...

5 Jan 2015

Array
(
  [post_type] => post
  [ignore_sticky_posts] => 1
  [orderby] => CAST((SELECT meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id = wp_posts.ID AND meta_key = 'views' LIMIT 0, 1) AS SIGNED) DESC 
  [order] => DESC
  [cat] => 0
  [tax_query] => 
  [taxonomies] => Array
    (
    )

  [meta_key] => views 
  [post__in] => 
  [current_cat] => 
  [current_author] => 
  [title] => Top Views
  [posts_per_page] => 3
  [style] => list
  [check_author] => 
  [no_found_rows] => 1
)
 • Jakkrit Siririn

  Semantic-based Knowledge Management เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาประมาณ 10 ปีแล้ว เปิดประเด็นโดย John Davies, Marko Grobelnik และ Dunja Mladenic ที่ร่วมกันเขียนหนังสือชื่อ Semantic Knowledge Management: Integrating Ontology Management, Knowledge Discovery, and Human Language Technologies เมื่อปี ค.ศ.2008 Semantic-based Knowledge Management แปลตรงตัวคือ การจัดการความรู้เชิงความหมาย แต่อ่านแล้วก็คงต้องไปหาความหมายของคำแปลอีกที ผมจึงขอแปลว่าการจัดการความรู้เชิงอรรถศาสตร์ ซึ่งความหมายทั่วไป ของอรรถศาสตร์ แปลว่าวิชาที่เกี่ยวกับความหมาย หรือการตีความทางความหมาย ส่วนพจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์ อรรถศาสตร์แปลว่า วิชาที่ว่าด้วยสัมพันธภาพระหว่างคำกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ภารกิจหลักของ Semantic-based Knowledge Management คือการได้มาซึ่งความรู้ในเชิงลึก หรือ Deep Knowledge โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำองค์ความรู้เฉพาะสาขา หรือ Domain Knowledge ไปใช้งาน […]

 • Pattarakorn Vorathanuch

  ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมของผู้สูงวัย” อย่างอย่างเต็มตัว อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์จำนวนประชากรผู้สูงอายุในอีก 20 ปีต่อจากนี้ ยังระบุเพิ่มเติมอีกว่า ผู้สูงอายุทั่วโลก อาจเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกกว่าเท่าตัว โดยจากตัวเลขเดิมที่มี 600 ล้านคนเพิ่มเป็น 1.1 พันล้านคน ในปี 2035 คิดเป็นร้อยละ 13 เปอร์เซนต์ และจะเพิ่มสูงขึ้นอีกถึงร้อยละ 16 เปอร์เซนต์ ในปี 2050 การก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัย” นั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของเศรษฐกิจโลก และอื่นๆ อีกมาก

 • Pattarakorn Vorathanuch

  นับตั้งแต่ Smartphone ได้ถือกำเนิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงโลก ตลาดกลุ่มผู้ใช้งาน ต่างให้ความสนใจอย่างล้นหลาม นำมาซึ่งนวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย ก่อให้เกิดบริษัทหรือองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของโทรศัพท์มือถืออย่างเอาจริงเอาจัง ส่งผลให้เกิดอาชีพใหม่คือ “นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น” ที่และได้กลายเป็นอาชีพซึ่งสร้างรายได้สูง ทั้งยังเป็นอาชีพที่ตลาดมีความต้องการสูงมากที่สุด

 • Pattarakorn Vorathanuch

  ตลาดอาชีพของนักออกแบบภาพสามมิติ มีอัตราการเติบโตสูงเพิ่มขึ้นในทุกปี ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ สถาปัตยกรรม, มัณฑนากร, งานวิศวกรรม, แอนิเมชั่นหรืองานพิมพ์ 3D Printing, แฟชั่นดีไซน์ หรือผลิตภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย กลายเป็นอาชีพที่มีพัฒนาการต่อเนื่อง และกำลังถูกนำไปใช้ทางสายงานอื่นๆ อีกมากมาย เช่น งานบันเทิง การออกแบบฉาก-เวที ระบบแสง-สี-เสียง เทคนิค InteractiveEffect Concert ต่างๆ และที่น่าสนใจยิ่งกว่า คือ งานออกแบบทางการแพทย์