Pattarakorn Vorathanuch

ครีเอทีฟ นักคิด นักเขียน และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท
AFTER HOUSE PARTY ภายใต้สโลแกน THE CLASSY CREATOR “เราคือผู้สร้างสรรค์สิ่งดีงาม ให้กับสังคม”

 

Blogs

SHARING ECONOMY แบ่งปันฉันและเธอ

15/10/2017

เมื่อเรากำลังอยู่ในโลกของการแชร์ … ตั้งแต่ที่มนุษย์เริ่มมีอินเทอร์เนตใช้ ตลอดไปจนถึงมีโลกของโซเชียลออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องนั้น การแชร์ดูเสมือนว่ากำลังเริ่มกลายเป็นเทรนด์ใหม่ และเริ่มมีอิทธิพลต่อมนุษย์ในยุคนี้เป็นอย่างมาก เราแชร์รูปภาพ แชร์เรื่องราว แบ่งปันองค์ความรู้ต่าง ๆ และประสบการณ์ทั้งไลฟสไตล์และเรื่องของการทำงานต่าง ๆ มากมาย แต่มันคงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียว ถ้าหากว่า การแชร์ของเรานั้น สามารถสร้างมูลค่า และสามารถสร้างรายได้เพิ่ม ในต่างประเทศ เรื่องราวของการแชร์ มีอะไรที่มีมากเกินกว่าที่เราจะคาดคิด ตัวอย่างเช่น Crowdfunding หรือ ที่เรารู้จักกัน ในเรื่องราวของการระดมเงินทุนเพื่อนำไปพัฒนาโปรเจคต่าง ๆนั้น แต่สำหรับเรื่องราวของการแชร์ เราก็มี Crowdsourcig  ทีเป็นเหมือนภาคต่อของ Crowdfunding  เพียงแต่แตกต่างกันตรงที่ Crowdsourcig เป็นการแบ่งปันหรือเป็นหาแนวร่วม ที่จะร่วมแชร์ทรัพยากรให้แก่กันและกัน ซึ่งส่งผลก่อให้เกิดเมืองใหม่ ๆ ขี้น สวนกระแสกับท่ามกลางของคนยุคปัจจุบัน ที่นับวันยิ่งเห็นแก่ตัว และใช้ทรัพยากรเพื่อเอื้อผลประโยชน์ตนเองมากขึ้นด้วย นอกจากนั้นมีการแชร์อีกหนึ่งเทรนด์ที่กำลงน่าสนใจ  นั่นคือการแชร์ในรูปแบบ Ubernightzation ที่ตอบไลฟ์สไตล์ของความเป็นเมือง ซึ่งเป็นนำสิ่งของต่าง ๆ ที่ผู้คนมีอยู่แต่ไม่ได้ใช้ นำมาแชร์แบ่งปัน หรือนำมาแชร์ต่อและเกิดเป็นธุรกิจ เป็นโอกาสใหม่ที่เราเรียกเทรนด์นี้กันว่า SHARING ECONOMY นั่นเอง […]