นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น (Application Developer)

By : Pattarakorn Vorathanuch


ดิจิทัลเปลี่ยนโลก

ทุกวันนี้ เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกยุคดิจิทัลกันแล้วอย่างแท้จริง นับตั้งแต่ลืมตาตื่นจนหลับตาเข้านอน ล้วนต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคม (Social Media) และสื่อออนไลน์ (Online Media) ที่กำลังมีอิทธิพลต่อผู้คนอย่างมหาศาล จากในปี 2544 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพียงแค่ 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น แต่ในปี 2556 ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นสูงเป็นเท่าตัว และมีแนวโน้มว่าสัดส่วนเวลาที่คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อสาธารณูปโภคพื้นฐานและเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น

การใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมหาศาลในโลกดิจิทัล ส่งผลให้เกิดกลุ่มคนที่หลงใหลคลั่งไคล้เทคโนโลยีจำนวนไม่น้อย โลกแบบใหม่นี้ย่อมมีโอกาสดีๆ สำหรับธุรกิจใหม่ๆ มากมายมหาศาล และหนึ่งในอาชีพที่เป็นที่ต้องการมากก็คือ อาชีพนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซึ่งกลายเป็นอาชีพทำเงินที่ตลาดมีความต้องการสูงมากที่สุดในปัจจุบัน

ผลการสำรวจตลาดแรงงานในสหรัฐอเมริกามีการคาดการณ์ว่า อาชีพนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นจะเป็นอาชีพที่เติบโตมากถึง 28 % ในช่วงระหว่างปี 2010-2020 นับเป็นหนึ่งในไม่กี่สาขาอาชีพที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น แม้ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และเป็นอาชีพที่ทำรายได้ค่อนข้างมาก ข้อมูลสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกาบ่งชี้ว่า นักพัฒนาแอปพลิเคชั่นมีรายได้ต่อปีสูงถึงปีละ 92,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่รายได้เฉลี่ยของคนอเมริกันอยู่ที่ระดับ 51,939 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ รายได้ของนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นยังมีการเติบโตที่สูงอีกด้วย โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2015 รายได้ของนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะเพิ่มขึ้นมากถึง 9.5 % เลยทีเดียว ซึ่งสูงกว่าอุตสาหกรรมไอทีทั้งอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น 5.2 %

ไม่เพียงแต่เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น กระทั่งประเทศไทยเองก็ยังต้องการนักแอปพลิเคชั่นอีกเป็นจำนวนมาก ข้อมูลจากสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ระบุว่าในปี 2556 ความต้องการบุคลากรด้านซอฟต์แวร์โดยรวมของไทยเพิ่มขึ้นมากถึง 8,136 คน หรือ 21.7 % แต่ตลาดแรงงานของไทยไม่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานและผู้ประกอบการโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ที่พบว่า 2 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างมองว่า สถาบันที่มีอยู่ในไทยยังขาดความพร้อมในการผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้น คือ อาชีพนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จึงนับเป็นอาชีพแห่งอนาคตของคนรุ่นใหม่ ที่ลงทุนน้อย ใช้เพียงแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว บวกทักษะด้านดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ ก็สามารถเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นได้แล้ว และหากมีทักษะด้านธุรกิจก็สามารถต่อยอดกลายเป็นผู้ประกอบการเองได้

แล้วถ้าอยากเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น จะต้องมีทักษะอะไรบ้าง ???

ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น
Mobile User Interface Design คือ การออกแบบหน้าตาหรือส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้กับระบบเพื่อรองรับการนำข้อมูลหรือคำสั่งเข้าสู่ระบบ ตลอดจนการนำเสนอสารสนเทศกลับมาสู่ผู้ใช้ จะต้องออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยากหรือมากขั้นตอน ผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก (Graphic Design) และการออกแบบส่วนติดต่อ (Interaction Design) เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ทั้งการใช้งานและความสวยงาม
Computing ต้องมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีทักษะในการจัดการฐานข้อมูล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์
Programming มีความรู้ในภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมต่างๆ เช่น Java C++, Mobile Platform APIs ทั้งแอปเปิล ไอโอเอส แอนดรอยด์ และวินโดว์โฟน รวมถึงภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ อย่าง HTML และ HTML5 เป็นต้น
Business Expertise หากต้องการเป็นผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ต่างๆ อาทิ วิธีการสร้างรายได้จากแอพพลิเคชั่น การระดมทุน การร่วมทุน การตลาด ช่องทางจัดจำหน่าย เป็นต้น

แหล่งเรียนรู้เบื้องต้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ได้แก่
การทำแอปพลิเคชั่นสำหรับไอโฟน หลักสูตรออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University)

http://web.stanford.edu/class/cs193p/cgi-bin/drupal/

แบบฝึกหัดสำหรับการทำกราฟิกเบื้องต้น

http://unity3d.com/unityhttp://www.adobe.com/devnet/games.html

ออกแบบ User Interface หลักสูตรออนไลน์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)

http://www.extension.harvard.edu/courses/course-formats/video-course-guidelines

ความรู้สำหรับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น หลักสูตรออนไลน์เข้มข้น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (HarvardUniversity)

http://www.extension.harvard.edu/open-learning-initiative/intensive-introduction-computer-science

https://www.edx.org/course/introduction-computer-science-harvardx-cs50x#.VJhZaV4AFA

การเขียนโปรแกรม Java เบื้องต้น หลักสูตรออนไลน์ มหาวิทยาลัยการ์โลสที่สามแห่งมาดริด (Universidad Carlos III de Madrid)
https://www.edx.org/course/introduction-programming-java-part–ucmx-it–1x#.VJhZvl4AFA

 

Reviews

Panupong Rassameemekin

April 11 2016 at 16:46 PM

ชิวิตธรรมชาติกำลังจะหายไป

Comment as:

ทวีโชค จักขุจันทร

April 11 2016 at 17:17 PM

หน้าสนใจครับ เป็นเนื้อหาที่ดีสำหรับนักพัฒนารุ่นใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น ครับ

Comment as:
Comment as: