Generation Alpha Model

By : Jakkrit Siririn


เมื่อตอนที่แล้ว เราได้รู้จักกับ “คุณพ่อของ Siri” หรือ “รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ บุญจริง” เจ้าของสิทธิบัตรหมายเลข US 7177798 B2 ทรัพย์สินทางปัญญาหัวข้อ Natural language interface ที่เป็นกลไกสำคัญเบื้องหลัง Siri ซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือ iPhone

มาคราวนี้ “ลูกตัวจริงของคุณพ่อ Siri” ได้เจริญรอยตามคุณพ่อของเธอ และเป็นข่าวดังขึ้นหน้าหนึ่ง “ไทยรัฐ” เธอมีชื่อว่า “เจนจิรา บุญจริง” ที่แม้จะยังไม่โด่งดังในระดับโลกเทียบเท่า “รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ บุญจริง” แต่ดูแววแล้ว เชื่อว่าอีกไม่นาน “ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น” อย่างแน่นอน

“เจนจิรา บุญจริง” เป็นข่าวใน “ไทยรัฐ” ก็เพราะว่าเธอเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ปรับภาพเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบลายนิ้วมือแฝง โดยใช้เทคนิคการสแกนภาพลายนิ้วมือและปรับความคมชัดของลายนิ้วมือแฝง ซึ่งจะถูกนำมาใช้งานแทนเทคนิคการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลแบบเก่า และได้มีการส่งมอบโปรแกรมให้กับกองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย

แต่งานนี้ “เจนจิรา บุญจริง” ไม่ได้มาคนเดียว เพราะเธอควงคู่มากับเพื่อนนิสิตจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ณัชพรรณ กาญจนรักษ์” โดยทั้งสองคนได้ร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวนั่นเอง

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีการสแกนภาพแล้ว อีกซีกโลกหนึ่ง Fiona O’Leary ได้สร้าง “กระบอกสแกน” ขึ้นด้วยฝีมือของเธอเอง

กลไกการทำงานของ “กระบอกสแกน” ดังกล่าวคือการใช้กล้องขนาดเล็กเพื่อดักจับ Font หรือ “แบบตัวอักษร” และ Color หรือ “สี” ที่เราต้องการ จากหนังสือหรือวัสดุสิ่งของต่างๆ

เมื่อจับ “แบบตัวอักษร” หรือ “สี” ได้แล้ว ให้ทำการเชื่อมต่อ “กระบอกสแกน” กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เพื่อแปลง “แบบตัวอักษร” หรือ “สี” ดั้งเดิมในโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ให้เปลี่ยนเป็น “แบบตัวอักษร” หรือ “สี” ตามที่เราต้องการ ซึ่งได้มาจากการสแกนด้วย กระบอกสแกน”

Fiona O’Leary เป็นทั้งมหาบัณฑิตนักวิจัยด้านการออกแบบ และเป็นทั้งนักออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เรื่องที่เล่ามาทั้งหมด คือความสามารถ และฝีไม้ลายมือ ทั้งของ “เจนจิรา บุญจริง” และทั้งของ Fiona O’Leary ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมหากเราจะพูดถึง Generation Alpha แม้ทั้งคู่จะมีอายุเกินวัย Generation Alpha ไปมากแล้วก็ตาม

เพราะ Generation Alpha คือคำจำกัดความของผู้ที่เกิดในปี ค.ศ.2010 (พ.ศ.2553) โดยถ้านับถึงปัจจุบัน Generation Alpha ก็จะมีอายุเพียง 5-6 ขวบ

จุดเด่นของ Generation Alpha นอกจากการเป็นตัวของตัวเอง รักการเรียนรู้ ไม่ยึดติดกับกรอบเกณฑ์เก่าๆ แล้ว คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของ Generation Alpha ก็คือความคิดสร้างสรรค์

การ “คิดนอกกรอบ” ทั้งของ “เจนจิรา บุญจริง” ผู้คิดค้นซอฟต์แวร์ปรับความคมชัดของลายนิ้วมือแฝง และทั้งของ Fiona O’Leary เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ “กระบอกสแกน” เครื่องมือดักจับและแปลง “แบบตัวอักษร” และ “สี” ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก นับเป็นตัวอย่างที่ดีหากเราจะพูดถึง Generation Alpha

Generation Alpha นั้น นับเป็นคนรุ่นที่ถูกจัดให้อยู่ถัดจาก Generation X Generation Y และ Generation Z ซึ่งทั้งสาม Generation กำลังมีบทบาทโลดแล่นอยู่ในทุกสังคม

แน่นอนว่า ในวันนี้ พลังขับเคลื่อนโลกของ Generation Alpha ยังไม่เกิดขึ้น และผู้คนทั่วไปอาจมองเห็นภาพ Generation Alpha ยังไม่ชัดนัก

การยกตัวอย่างคุณสมบัติของ “เจนจิรา บุญจริง” และของ Fiona O’Leary ถือเสมือนภาพแสดงแทน Generation Alpha ทั้งคู่ถือเป็น Generation Alpha Model ประดุจดั่งผู้แผ้วถางวิถีทางแบบ Generation Alpha

“เจนจิรา บุญจริง” และ Fiona O’Leary ได้ Startup ล่วงหน้าให้กับ Generation Alpha แล้ว

ลิขสิทธิ์ภาพ: www.fionaoleary.ie

 

Reviews

Comment as: