คนบ่นงาน

By : Thanyalak Kromsuriyasak


ไม่มีงานไหนไม่มีปัญหา เพราะหากไม่มีปัญหา คงไม่ต้องจ้างคนเข้ามาทำงาน

“ทำในสิ่งที่รัก จะได้ไม่เหนื่อยกับการทำงานนั้น” เป็นคำแนะนำยอดฮิต สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความฝัน และกำลังไขว่คว้าอยากทำฝันให้เป็นจริง คนบางกลุ่มอาจมุ่งเป้าหมายไปที่การทำธุรกิจส่วนตัว เช่น ธุรกิจ Start Up หรืออาชีพอิสระต่างๆ แต่อย่าลืมว่า ไม่มีงานไหนที่ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน และไม่มีงานไหนที่จะไม่เหนื่อย

สิ่งแรกที่ควรต้องพิจารณาไปพร้อมๆ กับการเลือกอาชีพ นอกเหนือจากการค้นหาความชอบ หรือสิ่งที่ตัวเองรักที่จะทำเป็นอาชีพแล้ว คือ การเรียนรู้เรื่องปัญหาที่จะต้องพบเจอในหน้าที่การงานนั้นๆ แล้วย้อนกลับมาดูตัวเองว่า จะอดทนทำงานท่ามกลางปัญหาเหล่านั้น หรือเกินกว่านั้น ได้หรือไม่

ความอดทนจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องฝึกฝน และพิสูจน์ตัวเอง ว่าจะสามารถทำงานในฝันให้สำเร็จเป็นจริง และเลี้ยงชีวิตตัวเองได้หรือไม่

บางคนอาจกล่าวว่า “จำเป็นต้องทำเพื่อเงิน” ซึ่งนายจ้างหรือหน่วยงานที่ว่าจ้างก็ย่อมคิดในทำนองเดียวกันว่า “ทำงานคุ้มค่าเงินเดือนที่ต้องจ่ายหรือไม่” เราจึงต้องยอมรับและเรียนรู้ว่าการทำงานแต่ละสาขาอาชีพนั้น มีขอบเขตความรับผิดชอบมีมากน้อยในแต่ละเรื่องแค่ไหน หากมีปัญหาเกิดขึ้นจะแก้ไขให้ลุล่วงไปได้อย่างไร ฯลฯ

สำหรับอาชีพที่มีคนนิยมทำอย่างแพร่หลายอยู่แล้วนั้น ทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจปัญหาในการทำงาน จากตัวอย่างบุคคลที่ประกอบอาชีพนั้นๆ ได้ แต่การทำธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ มีรายละเอียดปลีกย่อยและมีโอกาสขาดทุนสูงกว่า คนที่เลือกทำอาชีพแบบนี้จึงต้องมีความรับผิดชอบและความอดทนสูงมาก และต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว โดยอาจวางแผนการทำงานล่วงหน้า และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกลวิธีการทำงานหรือปรับกลยุทธ์ เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าประสงค์ ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ทำ Start Up ต้องวางแผนรับมือกับสภาพการเงินที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือผลกำไรอย่างน้อย 3-5 ปี ขณะที่ธุรกิจส่วนตัวทั่วไป จะต้องมีเงินหมุนเวียนที่พร้อมจะขาดทุนประมาณ 1 ปี หรือนานกว่านั้น ส่วนอาชีพอิสระอื่นๆ ต้องวางแผนที่จะไม่ได้รับเงินจนกว่างานจะลุล่วงอย่างน้อย 1 เดือน – 1 ปี เป็นต้น

การปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ เป็นอีกสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราต้องไม่ลืมว่า เราอยู่ในบริบทของสังคมในยุคสมัย และความเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและอาชีพที่ทำบ้าง

เครือข่ายความสัมพันธ์ หรือ Connection เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และความมั่นคงทางการเงิน โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระที่ไม่มีเงินเดือนประจำ หากมีเครือข่ายความสัมพันธ์ในแวดวงของคนที่ทำอาชีพเดียวกัน และคนที่เกี่ยวข้องในการจ้างงานมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะมีความมั่นคงทางรายได้ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น การรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องงานจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะคนเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อน ไม่ใช่คนในครอบครัว หรือต่อให้เป็นเพื่อนหรือครอบครัว ก็ไม่อาจมีอิทธิพลเหนือความรับผิดชอบที่ควรมีต่อการทำงานได้

เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่เรียนรู้มาจากห้องเรียน มหาวิทยาลัย หรือในสังคมที่เคยแวดล้อมอยู่ อาจใช้ไม่ได้ในการทำงานจริง เราจึงต้องเรียนรู้จากงาน ให้งานสอนเรา ให้สังคมการทำงานได้ชี้แนะเรา ว่าเราจะทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของงานนั้นได้อย่างไร การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมาก ต่อความสำเร็จของหน้าที่การงาน และต่อรายได้ที่กำลังมีอยู่และที่กำลังจะมีมาต่อๆ ไป

สุดท้ายนี้ หวังว่าทุกคนที่กำลังมองหาอาชีพในฝัน จะได้ศึกษาทุกแง่มุมของการทำงาน เตรียมตัวเองให้พร้อม ก่อนที่จะเลือกสมัครงานหรือประกอบอาชีพ พยายามมองให้เห็นปัญหาของการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพด้วยความเข้าใจ แล้วคุณอาจจะโชคดีได้ทำ “งานที่คุณยิ้มได้” ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม แต่ หากยังรู้สึกว่าไม่ชอบหรือเบื่องานที่ทำอยู่ ก็ขอให้สำรวจและค้นหาว่า งานในฝันที่คุณรักและพร้อมจะเผชิญกับปัญหา คือ งานอะไร โดยไม่จำเป็นต้องทน “บ่นงาน” ไปเรื่อยๆ เพราะไม่มีใครแก่เกินไปที่จะเรียนรู้และค้นหาความชอบของตัวเอง

 

Reviews

Comment as: