Responsive image

การจัดการนวัตกรรม: ภารกิจใหม่ของนักบริหาร (ตอนจบ)...

“การศึกษาในศตวรรษที่ 21” คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการการศึกษ...

18 Sep 2017

Responsive image

การจัดการนวัตกรรม: ภารกิจใหม่ของนักบริหาร (ตอนแรก)...

ในยุคสมัยปัจจุบัน ที่เรียกกันว่า “ศตวรรษที่ 21” มีความเปลี่ยนแปลง...

18 Sep 2017

Responsive image

SKILL SHARE (ตอนจบ)

เมื่อเร็วๆ นี้ มีเว็บไซต์หนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงในแวดวง...

7 Sep 2017