Knowledge Festival ครั้งที่ 1-6

KF6 : ท้าทายอนาคต สร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศ โดย Mr.V...

OKMD KNOWLEDGE FESTIVAL 2017 | เล่น เห็น โลก : ท้าทายอนาคต สร้างโ...

23 Jun 2017

KF6 : ทดลอง เรียนรู้ ใส่ไอเดียสนุกๆ สร้างสรรค์การส...

OKMD KNOWLEDGE FESTIVAL 2017 |  เล่น ลอง เรียน : ทดลอง เรียนรู้ ใ...

23 Jun 2017

KF6 : เล่นจนได้ดี : กล้าเดินตามฝัน ลงมือทาในสิ่งที...

OKMD KNOWLEDGE FESTIVAL 2017 |  เล่นจนได้ดี : กล้าเดินตามฝัน ลงมื...

23 Jun 2017

KF6 : ท้าทายอนาคต สร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศ โดย Mr.V...

OKMD KNOWLEDGE FESTIVAL 2017 | เล่น เห็น โลก : ท้าทายอนาคต สร้างโ...

23 Jun 2017

KF6 : ทดลอง เรียนรู้ ใส่ไอเดียสนุกๆ สร้างสรรค์การส...

OKMD KNOWLEDGE FESTIVAL 2017 |  เล่น ลอง เรียน : ทดลอง เรียนรู้ ใ...

23 Jun 2017

KF6 : เล่นจนได้ดี : กล้าเดินตามฝัน ลงมือทาในสิ่งที...

OKMD KNOWLEDGE FESTIVAL 2017 |  เล่นจนได้ดี : กล้าเดินตามฝัน ลงมื...

23 Jun 2017

KF5 : ถอดรหัสปฏิรูปการศึกษา โดย Dr. Pasi Sahlberg...

มหกรรมความรู้ครั้งที่ 5 “มันส์สมอง | พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที...

21 Dec 2016

KF5 : สูตรลับความคิดเชฟระดับโลก โดย เชฟเอียน ̵...

มหกรรมความรู้ครั้งที่ 5 “มันส์สมอง | พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที...

20 Dec 2016

KF5 : เคล็ดลับงานสร้างสรรค์ที่โลกตะลึง โดย สุรชัย ...

มหกรรมความรู้ครั้งที่ 5 “มันส์สมอง | พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที...

20 Dec 2016

Digital World Change, Disrupt and Digital Opportun...

สร้างโอกาสจากโลกดิจิทัล: Digital World “Change, Disrupt and Digit...

30 Sep 2015

Digital World Change, Disrupt and Digital Opportun...

สร้างโอกาสจากโลกดิจิทัล: Digital World “Change, Disrupt and Digit...

30 Sep 2015

Digital World Change, Disrupt and Digital Opportun...

สร้างโอกาสจากโลกดิจิทัล: Digital World “Change, Disrupt and Digit...

30 Sep 2015

Long Table Symposium : อาหารบ้านบ้าน | หัวข้อ ...

งานมหกรรมความรู้ ( Knowledge Festival ครั้งที่ 3 ) จัดโดยสำนักงาน...

24 Apr 2015

Long Table Symposium: อาหารบ้านบ้าน | หัวข้อ R...

งานมหกรรมความรู้ ( Knowledge Festival ครั้งที่ 3 ) จัดโดยสำนักงาน...

24 Apr 2015

Long Table Symposium: อาหารบ้านบ้าน | หัวข้อ R...

งานมหกรรมความรู้ ( Knowledge Festival ครั้งที่ 3 ) จัดโดยสำนักงาน...

24 Apr 2015