คิดก้าวหน้า

Responsive image

Creative Workshop 6 : โดย Workpoint Entertainment...

“คิด Work ให้ตรง Point: กว่าจะเป็นปริศนาฟ้าแลบ” โดย Workpoint Ent...

5 Apr 2016

Responsive image

Creative Workshop 5 : โดย The UniForm Design Studi...

“Collage Land” โดย The UniForm Design Studio อบรมเชิงปฏิบัติกา...

5 Apr 2016

Responsive image

Creative Workshop 4 : โดย TCDC

“Design Process ออกแบบอย่างไรไม่ให้โดนล้มแบบ” โดย TCDC อบรมเชิ...

5 Apr 2016

Responsive image

Creative Talk 7 : ผศ.ดร.รชพร ชูช่วย...

ต้องมีกระบวนการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยตัวเอง เพราะสิ่งที่เรียนมาอาจจ...

5 Apr 2016

Responsive image

Creative Talk 6 : มิญชญา ชโยสัมฤทธิ์...

สิ่งที่สนใจและหมกมุ่น เป็นอาชีพได้รึเปล่า? อะไรคืออาชีพช่างพิมพ์?...

5 Apr 2016

Responsive image

Creative Talk 5 : ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง...

พรสวรรค์มีจริงหรือเปล่า? เรียนรู้ได้ไวเร็วกว่าคนอื่นคือพรสวรรค์ จ...

5 Apr 2016

Responsive image

Creative Workshop 6 : โดย Workpoint Entertainment...

“คิด Work ให้ตรง Point: กว่าจะเป็นปริศนาฟ้าแลบ” โดย Workpoint Ent...

5 Apr 2016

Responsive image

Creative Workshop 5 : โดย The UniForm Design Studi...

“Collage Land” โดย The UniForm Design Studio อบรมเชิงปฏิบัติกา...

5 Apr 2016

Responsive image

Creative Workshop 4 : โดย TCDC

“Design Process ออกแบบอย่างไรไม่ให้โดนล้มแบบ” โดย TCDC อบรมเชิ...

5 Apr 2016

Responsive image

After 2 PM : Hipster Kitchen

อร่อย สนุก เพื่อสุขภาพ Hipster Kitchen เป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื...

26 Feb 2016

Responsive image

After 2 PM : Indy Design

ออกแบบอย่างมีสไตล์ จุดประกายสร้างสรรค์ Indy Design เป็นกิจกรรมที...

26 Feb 2016

Responsive image

After 2 PM : i-Inventor

ประดิษฐ์คิดค้น เครื่องยนต์กลไก จุดประกายสร้างสรรค์ i-Inventor เป...

26 Feb 2016