ตอน13 เด็กลูกทุ่ง

TryOut : เด็กลูกทุ่ง (1/3)

เด็กลูกทุ่ง : ช่วงที่ 1 Sub-Culture ของเด็กลูกทุ่ง : น้ำฝน น้องปร...

28 Mar 2015

TryOut : เด็กลูกทุ่ง (2/3)

เด็กลูกทุ่ง: ช่วงที่ 2 กูรู สอนงานลองดี : ยิ่งยง ยอดบัวงาม ot;tex...

28 Mar 2015

TryOut : เด็กลูกทุ่ง (3/3)

เด็กลูกทุ่ง: ช่วงที่ 3 Commentator : ยิ่งยง ยอดบัวงาม e="text/jav...

28 Mar 2015