ตอนที่39 เด็กอาสา

Tryout : ตอนเด็กอาสา (1/3)

ไม่ต้องขอก็พร้อมจะให้ อาสากล้าดีทำดีได้ดีจริง!!! ไม่ต้องรอให้เกิด...

28 Sep 2015

Tryout : ตอนเด็กอาสา (2/3)

จัดกิจกรรมอาสาด้วยตัวเองจะทำต้องอะไรบ้าง?!?! กิจกรรมอาสามีมากมายห...

28 Sep 2015

Tryout : ตอนเด็กอาสา (3/3)

ค่ายอาสาเพื่อเด็กในท้องถิ่นห่างไกล จะทำสำเร็จหรือไม่?!?! เด็กอาสา...

28 Sep 2015