ตอน8 EXPAT IS COMING

EXPAT IS COMING (1/3)

ตอน พนักงานจากต่างแดน ช่วงที่ 1 ชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ต่างบ้าน...

22 Mar 2015

EXPAT IS COMING (2/3)

ตอน พนักงานจากต่างแดน ช่วงที่ 2 ผลสำรวจชีวิตของ expat ทั่วโลก โดย...

22 Mar 2015

EXPAT IS COMING (3/3)

ตอน พนักงานจากต่างแดน ช่วงที่ 3 คุณรู้ไหมว่าในบรรดา expat ที่อยู่...

22 Mar 2015