ตอน31 LOCAL IS KING IS COMING

LOCAL IS KING IS COMING (1/3)

โลกไร้พรมแดนทำให้ท้องถิ่นกลายเป็นกระแสโลก คุณเห็นอะไร? โลกเชื่อม...

30 Aug 2015

LOCAL IS KING IS COMING (2/3)

ผ้าขาวม้าไม่ได้เอาไว้คาดพุงเสมอไป คุณเห็นอะไร? ตัดผ้าขาวม้าผืนให...

30 Aug 2015

LOCAL IS KING IS COMING (3/3)

ท้องถิ่นคือประสบการณ์ชีวิต คุณเห็นอะไร? สุขที่เหนือกว่าสินค้าและ...

30 Aug 2015