ตอน29 HYPER CONNECTIVITY IS COMING

HYPER CONNECTIVITY IS COMING (1/3)

โครงข่ายการเชื่อมต่อ เทรนด์ใหญ่ในโลกปัจจุบัน เทรนด์สำคัญในโลกอนาค...

17 Aug 2015

HYPER CONNECTIVITY IS COMING (2/3)

Sticker Line เป็นเครื่องมือทางการตลาดได้ คุณเห็นอะไร? สังคมก้มหน้...

17 Aug 2015

HYPER CONNECTIVITY IS COMING (3/3)

Drone ส่งสาร ส่งอาหาร กระทั่งส่งสินค้า!!! คุณเห็นอะไร? เครื่องบิน...

17 Aug 2015