ตอน24 URBAN PLANNING IS COMING

URBAN PLANNING IS COMING (1/3)

Urbanization คือการทำให้เป็นเมือง เพราะคนเมืองทำให้เกิดขึ้น คุณเห...

13 Jul 2015

URBAN PLANNING IS COMING (2/3)

3 เทรนด์หลัก กลายเป็น 10 เทรนด์เมือง คุณเห็นอะไร? “รางเชื่อมเมือง...

13 Jul 2015

URBAN PLANNING IS COMING (3/3)

เมืองแบบใหม่ “หนาแน่น” แต่ไม่ “แออัด” คุณเห็นอะไร? รูปแบบของอาคาร...

13 Jul 2015