ตอน21 INTERNET OF THING IS COMING

INTERNET OF THING IS COMING (1/3)

เทคโนโลยีสิ่งของ “คุย” กันเอง เพื่อรับใช้เรา ตามที่เราต้องการ คุณ...

22 Jun 2015

INTERNET OF THING IS COMING (2/3)

เทคโนโลยีสิ่งของ “คุย” กันเองได้ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป คุณเห...

22 Jun 2015

INTERNET OF THING IS COMING (3/3)

สถานที่ที่ “สิ่งของคุยกัน” ได้มากที่สุด อยู่ที่บ้านของเราเอง คุณเ...

22 Jun 2015