ตอน14 MICRO ENTERPRISE IS COMING

Micro Enterprise is coming 1/3

เมื่อใครๆก็เป็นเถ้าแก่น้อย! การประยุกต์ใช้social media ในการซื้อข...

3 May 2015

Micro Enterprise is coming 2/3

สำรวจร้านอาหารแห่งโลกอนาคต! เมื่อไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ผลักดันให้...

3 May 2015

Micro Enterprise is coming 3/3

อนาคตจะเป็นอย่างไร?เมื่อการเป็นผู้ประกอบการคือความฝันของคนรุ่นใหม...

3 May 2015