Responsive image

OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 8 : ช่วงที่ 1 (8/9...

เห็นปัญหาแต่ไม่เห็นโอกาสจะทำ Start Up อย่างไร ที่ไหนมีปัญหาที่นั...

24 Mar 2016

Responsive image

OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 8 : ช่วงที่ 1 (7/9...

มีไอเดียอยากทำธุรกิจ Start Up จะทำยังไง การสร้างทีมที่ลงตัวไม่ใ...

24 Mar 2016

Responsive image

OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 8 : ช่วงที่ 1 (6/9...

สิ่งที่ง่ายคือสิ่งที่ยากที่สุดในธุรกิจ Start Up กลยุทธการตลาดสำค...

24 Mar 2016