Responsive image

OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 9 : ช่วงที่ 2 (2/1...

โชคดีที่ไม่มีใครเอา ทำให้เราได้เป็นตัวของตัวเอง เปิดปมที่มาของรา...

29 Mar 2016

Responsive image

OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 9 : ช่วงที่ 2 (1/1...

คำตอบสุดท้าย และการเริ่มธุรกิจในสไตล์ของตัวเอง Pitching Deck คำต...

29 Mar 2016

Responsive image

OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 9 : ช่วงที่ 1 (10/...

โอกาสเติบโตสูง โอกาสเจ๊งก็สูงด้วย หมู-อุ๊กบี ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ...

29 Mar 2016