ตอน3 เด็กติ่ง

ลองดี เด็กติ่ง(1/3)

เด็กติ่ง: ช่วงที่ 1 LIVE AS YOU LIKE : เด็กที่เรียกกันว่า “ติ่ง”...

19 Jan 2015

ลองดี เด็กติ่ง(2/3)

เด็กติ่ง: ช่วงที่ 2 WORK AS YOU ARE : ลองดีงานที่ชอบ ที่คิดว่าใช...

19 Jan 2015

ลองดี เด็กติ่ง(3/3)

เด็กติ่ง: ช่วงที่ 3 LESSON LIFE:WHAT AM I?: การได้ลองงานโดยรับเป...

19 Jan 2015