ตอน2 AGEING SOCIETY IS COMING

AGEING SOCIETY IS COMING (1/3)

การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนับเป็นปรากฏการณ์ของโลก ที่กลายเป็นกร...

8 Feb 2015

AGEING SOCIETY IS COMING (2/3)

เมื่อประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน...

8 Feb 2015

AGEING SOCIETY IS COMING (3/3)

“กินดี อยู่ดี อยู่สบาย เที่ยวไม่เหนื่อย” จับตาดูตลาดการบริการนำเท...

8 Feb 2015