ตอน9 QUANTIFIED IS COMING

QUANTIFIED SELF IS COMING (1/3)

ตอน ฉันวัดค่า ฉันจึงมีอยู่ | ช่วงที่ 1 หลายคนอาจจะสงสัยว่าคำว่า Q...

29 Mar 2015

QUANTIFIED SELF IS COMING (2/3)

ตอน ฉันวัดค่า ฉันจึงมีอยู่ | ช่วงที่ 2 คุณอาจเห็น smartwatch ที่...

29 Mar 2015

QUANTIFIED SELF IS COMING (3/3)

ตอน ฉันวัดค่า ฉันจึงมีอยู่ | ช่วงที่ 3 [สัมภาษณ์คุณเตย ง้อไบค์] ...

29 Mar 2015