ตอน27 SHARING ECONOMY IS COMING

SHARING ECONOMY IS COMING (1/3)

สิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ได้ใช้ กลายเป็นสิ่งที่แบ่งปันกันได้และยังได้เ...

2 Aug 2015

SHARING ECONOMY IS COMING (2/3)

ชุมชนแบ่งปัน แบ่งกันได้ทุกสิ่งตั้งแต่ห้องพักจนถึงประสบการณ์ชีวิต ...

2 Aug 2015

SHARING ECONOMY IS COMING (3/3)

เช่าเอาถูกกว่า ทุกสิ่งแบ่งปันกันได้ กระทั่งอาหารการกิน คุณเห็นอะไ...

2 Aug 2015