ตอน16 Visual Information Is Coming

Visual Information Is Coming (1/3)

รู้หรือไม่ว่าข้อมูลมหาศาลบนโลกออนไลน์ สร้างโอกาสและอาชีพใหม่ที่เป...

18 May 2015

Visual Information Is Coming (2/3)

เมื่อเทรนด์ข้อมูลข่าวสารจำนวนมหาศาลหรือ“Big Data” ก่อให้เกิดโอกาส...

18 May 2015

Visual Information Is Coming (3/3)

ค้นหาโอกาสจากBig Data ที่ไหลเวียนอยู่รอบตัวเราอย่างไม่รู้จบ! ทำคว...

18 May 2015