ตอน12 DISASTER BUSINESS IS COMING

Disaster Business IS COMING (1/3)

ท่ามกลางเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นถี่จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางอากาศ...

20 Apr 2015

Disaster Business IS COMING (2/3)

จะดีแค่ไหนหากเรามีบ้านที่รองรับภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวได้ถึง 8 ริ...

20 Apr 2015

Disaster Business IS COMING (3/3)

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบริษัทหรือองค์กรประสบปัญหาภัยพิบัติ? “DR Site”...

20 Apr 2015