Dream Up

Responsive image

จาก 100 สู่ 20 ทีมในรอบคัดเลือก B 3/3...

“ขายฝัน” “โชว์ของ” ให้ได้ดี จนทำให้กรรมการเชื่อให้ได้ก่อน พบกับเย...

14 Nov 2015

Responsive image

จาก 100 สู่ 20 ทีมในรอบคัดเลือก B 2/3...

ขายฝันให้เข้าตาแล้วต้องโชว์ของให้โดนใจคณะกรรมการด้วย จากเยาวชนกล้...

14 Nov 2015

Responsive image

จาก 100 สู่ 20 ทีมในรอบคัดเลือก B 1/3...

เพราะความฝันสำคัญที่การเริ่มต้น วันนี้คุณนับหนึ่งหรือยัง? okmdtv ...

14 Nov 2015