นักออกแบบภาพสามมิติ (3D Designer)

By : Pattarakorn Vorathanuch


3D Designer หรือนักออกแบบภาพสามมิติ เป็นหนึ่งในอาชีพปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เพราะนอกจากจะเป็นวิชาชีพที่กว้างขวาง สามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลายอย่างแล้ว ยังถือว่าเป็นอาชีพแห่งนวัตกรรมพลิกโลก ที่สร้างผลลัพธ์ในเรื่องรายได้ และผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

ตลาดอาชีพของนักออกแบบภาพสามมิติ มีอัตราการเติบโตสูงเพิ่มขึ้นในทุกปี ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ สถาปัตยกรรม, มัณฑนากร, งานวิศวกรรม, แอนิเมชั่นหรืองานพิมพ์ 3D Printing, แฟชั่นดีไซน์ หรือผลิตภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

3D Designer ยุคนี้โชคดี ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกในงานออกแบบให้รวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น สามารถสร้างแบบจำลองชิ้นงานหรือวัตถุที่ต้องการในคอมพิวเตอร์ หรือโมเดลได้ ส่งผลให้งานออกแบบกลายเป็นอาชีพที่มีพัฒนาการต่อเนื่อง และเติบโตสูงที่สุดในโลกอีกด้วย

ปัจจุบันงานออกแบบภาพสามมิติ กำลังถูกนำไปใช้ทางสายงานอื่นๆ อีกมากมาย เช่น งานบันเทิง การออกแบบฉาก-เวที ระบบแสง-สี-เสียง เทคนิค InteractiveEffect Concert ต่างๆ และที่น่าสนใจยิ่งกว่า คือ งานออกแบบทางการแพทย์

ดังกรณีตัวอย่าง เช่น เมื่อแพทย์ในกรุงปักกิ่ง (ประเทศจีน) ได้ผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกบริเวณต้นคอ ซึ่งเป็นกระดูกเทียมที่สร้างจากงานออกแบบสามมิติ ให้เด็กชายวัย 12 ปี ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งได้สำเร็จ หรือการสร้างชิ้นส่วนอวัยวะจำลอง ในประเทศสหรัฐอเมริกาจากงานออกแบบสามมิติ เป็นต้น

โดยเฉพาะ วงการแพทย์ของไทยในปัจจุบัน ได้ริเริ่มใช้ประโยชน์จากงานออกแบบสามมิติ และเทคโนโลยีนี้แล้วเช่นกัน เรียกได้ว่าเป็นความหวังใหม่ของการรักษาเลยทีเดียว

แล้วถ้าอยากเป็น 3D Designer หรือนักออกแบบภาพสามมิติ ควรต้องเลือกเรียนคณะอะไร ?

คำตอบคือ ด้วยสายงานของวิชาชีพนักออกแบบค่อนข้างกว้างขวาง คณะที่เกี่ยวข้องจึงมีให้เลือกหลากหลาย โดยเฉพาะคณะที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับ 3D Designer โดยตรง ซึ่งปัจจุบันมีหลายสถาบันให้เลือกมากมาย

อย่างไรก็ดี การเป็นนักออกแบบภาพสามมิติที่ดี ก็ควรต้องมีทักษะพื้นฐาน ที่จำเป็นในการวาดภาพ และความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังควรต้องมีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  โดยเฉพาะโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถค้นหาข้อมูลและเทคนิควิธีการใช้งาน เพื่อนำมาฝึกฝนเอง หรือเรียนรู้เพิ่มเติมจากสถาบันต่างๆ  เช่นโปรแกรม Adobe Illustrator, SketchUp, Corel PaintShop Photo Pro X3, Adobe Indesign, AutoCAD รวมถึงซอฟต์แวร์สำหรับงานเขียนแบบ ที่ใช้ในเทคโนโลยีการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ เช่น AutoCAD, Maya, Tinkercad, Autodesk 123D Design, SOLIDWORKS, Rhinoceros, MODO, ZBRUSH, Blender, 3DS Max, OpenSCAD, Catia เป็นต้น

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำ ได้เปิดหลักสูตรในสาขาวิชาการออกแบบสามมิติโดยตรง เช่น  สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ (3D-Based Communication Design) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ Bachelor of Communication Arts Program in Creative

3D – Information Design มหาวิทยาลัยสยาม หรือหลักสูตรคณะศิลปะและการออกแบบ Faculty of Art & Design มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม การศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับสายงานออกแบบ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ / คณะมัณฑนศิลป์ / คณะนิเทศศาสตร์ / คณะนิเทศศิลป์ /  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

Reviews

Comment as: