พิษนวัตกรรม

By : Jakkrit Siririn


ไม่น่าเชื่อว่า ทั้งๆ ที่บุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายในบ้านเรา ทว่า ยังปรากฏทั้งเยาวชนและคนวัยทำงาน เสพบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ทั่วไป

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นหนึ่งใน พิษนวัตกรรม อย่างไม่ต้องสงสัย เพราะนอกจากจะเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในทางที่ผิดแล้ว ยังส่งพิษร้าย คือควันบุหรี่มือสองออกไปให้ผู้อื่นได้สูดดมอีกด้วย

อันที่จริง นวัตกรรมบุหรี่ไฟฟ้า มิได้เกิดขึ้นเมื่อปีสองปีนี้ไม่ แต่เกิดขึ้นเมื่อกว่า 50 ปีก่อน เมื่อ Herbert Gilbert ได้พัฒนาบุหรี่ไฟฟ้าเวอร์ชั่นแรก ขึ้นมา ภายใต้สโลแกน Smokeless, Non-tobacco Cigaretteเมื่อ ค.ศ.1963

ก่อนที่ในปี ค.ศ.2003 Hon Lik เภสัชกรชาวจีน เจ้าของคำขวัญ Smoking Everywhere ได้นำเสนอบุหรี่ไฟฟ้าเวอร์ชั่นสอง ก่อนที่ในอีก 5 ปีต่อมา คือในปี ค.ศ.2008Andries Verleur นักธุรกิจชาวเช็กโกฯ ได้สร้างบุหรี่ไฟฟ้าเวอร์ชั่นสาม คือ V2Cigs ขึ้น

บุหรี่ไฟฟ้า ประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ส่วน ที่ขึ้นรูปเหมือนมวนบุหรี่

1. ตัวสร้างควัน (ATOMIZER) อุปกรณ์หลักที่อยู่ระหว่างก้นกรองกับตัวบุหรี่ เปรียบเสมือนหัวใจในการทำงานของ “บุหรี่ไฟฟ้า” เพราะมันคือ “เครื่องกำเนิดควัน” ซึ่งทำหน้าที่สร้าง “ควันเทียม” ATOMIZER จะมี Microchip Circuit เป็นตัวควบคุมการทำงาน และมีขดลวดร้อน Electron ทำหน้าที่ต้มน้ำยา E-Liquid ให้กลายเป็นละอองน้ำ พร้อมๆ กับสร้างกลิ่นเลียนแบบบุหรี่จริง

2. หลอดนิโคตินเหลว (CARTRIDGE) เป็นอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่กักเก็บน้ำนิโคติน หรือ E-Liquid โดย CARTRIDGE จะติดตั้งอยู่ที่บริเวณก้นกรอง (Mouth Piece)

E-Liquid ประกอบด้วยสาร Propylene Glycerol หรือเรียกย่อๆ ว่า PG ซึ่งเป็นตัวทำละลายกลิ่นหรือรสชาติกับสารนิโคติน

โดยบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าได้กำหนดระดับของนิโคตินของ E-Liquidไว้ดังนี้

2.1 ระดับนิโคตินสูงสุด (Super High) คือ 24 มิลลิกรัมขึ้นไป

2.2 ระดับสูงมาก (Extra High) มีระดับนิโคติน 20-24 มิลลิกรัม

2.3 ระดับสูง (High) มีระดับนิโคติน 16-20 มิลลิกรัม

2.4 ระดับปานกลาง (Medium) มีระดับนิโคติน 11-16 มิลลิกรัม

2.5 ระดับน้อย (Low) มีระดับนิโคติน 4-11 มิลลิกรัม

2.6 ระดับน้อยมาก (Non) มีระดับนิโคติน 0-4 มิลลิกรัม

3. ตัวจ่ายไฟ (BATTERRY) ทำหน้าที่ชาร์ตพลังงานไฟฟ้า และสร้างความร้อนไปเผาขดลวด Electron รวมทั้งแสดงไฟปลอมที่ปลายบุหรี่ ที่ทั้งช่วยบอกสถานะการทำงาน และทั้งเพื่อความเท่

โดย BATTERRY จะติดตั้งอยู่ที่มวนบุหรี่ขาวส่วนยาวๆ แท้จริงแล้ว กระบวนการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้า คือการลวงประสาท อายตนะทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส

นอกจากจะลวงประสาทสัมผัส ด้วยการสร้างรูปลักษณ์ให้เหมือนบุหรี่จริงแล้ว มันยังลวงประสาทรับรส ผ่านไอน้ำต้มนิโคตินแทนการเผาใบยาสูบ และยังลวงประสาทรูปด้วยแสงไฟ LED ที่ปลายอุปกรณ์ ที่มาพร้อมด้วยไอน้ำสีขาวเทาที่มีลักษณะคล้ายควัน แถมยังลวงประสาทรับกลิ่นด้วยกลิ่นยาสูบไหม้ไฟปลอม ซึ่งลอยออกมาพร้อมควันปลอม  และปิดท้ายด้วยความพยายามสร้างเสียงเผาใบยาสูบ เพื่อลวงประสาทรับเสียง

ด้วยปริมาณนิโคตินที่ได้รับจากบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งมีที่มาจากละอองไอน้ำที่เกิดจากปฏิกิริยาของ PG ที่ถูกคลื่นความร้อน Microwave จากตัวสร้างควัน ทำให้เกิดการแตกตัวไปผสมผสานกับกระบวนการดึงน้ำในอากาศ เพื่อเปลี่ยน E-Liquid ให้กลายเป็นสายหมอกสีขาว ขั้นตอนนี้คล้ายคลึงกับวิธีการต้มน้ำ แต่จะได้ไอระเหยของนิโคตินเหลว ซึ่งมีความหนาแน่นและรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนมากกว่า

แม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะปราศจากส่วนผสมของใบยาสูบ และที่สำคัญก็คือ มันไม่มีกระบวนการสันดาปอันก่อให้เกิดสารพิษเหมือนบุหรี่จริง ทว่าสิงห์อมควันยังคงได้รับนิโคตินในปริมาณต่างกันตามแต่จะเลือกระดับหลอดน้ำยานิโคติน

โดยปกติ บุหรี่จริง 1 มวนจะมีจำนวนครั้งในการสูบประมาณ 12-15 ครั้งจึงหมด ขณะที่การสูบบุหรี่ไฟฟ้า 1 ครั้งจะมีการต้ม E-Liquid จำนวน 0.1 มิลลิลิตร

วงการบุหรี่ไฟฟ้าได้คำนวณให้เราเรียบร้อยแล้วว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วย 0.1 มิลลิลิตรของ E-Liquid จะให้นิโคตินเท่ากับจำนวนสูบบุหรี่จริง 12-15 ครั้งพอดี

อันตราย!!! ตายผ่อนส่งครับ!!!

 

Reviews

Comment as: