DQ จะมาแทน IQ จริงหรือ? (ตอนจบ)

By : Jakkrit Siririn


นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1905 เป็นต้นมา ที่ William Stern นักจิตวิทยาชาวเยอรมนี ได้มีการเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับ IQ หรือ Intelligence Quotient ก่อนที่จะมีนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการด้านจิตวิทยานำไปต่อยอด ปรับปรุง และประยุกต์ใช้แนวคิด IQ แก้ไขเพิ่มเติมไปอีกมากมาย อย่างไรก็ดี หลักการ IQ ได้เป็นหลักในการวัดระดับเชาว์ปัญญาของผู้คนบนโลกใบนี้มานานกว่า 112 ปี

ทุกวันนี้ นอกจาก 7Q คือ IQ (Intelligence Quotient) EQ (Emotional Quotient) CQ (Creativity Quotient) MQ (Moral Quotient) PQ (Play Quotient) AG (Adversity Quotient) และ SQ (Social Quotient) แล้ว ยังมีการค้นคิดประดิษฐ์ตัวชี้วัด หรือ Q ใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 ตัว คือ DQ หรือ Digital Quotient

และเมื่อพูดถึงแวดวงการศึกษา ก็อดไม่ได้ที่จะต้องนำเสนอตัวแปรใหม่ในการวิจัยทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการบริหารการศึกษา ที่นับถึงวันนี้ วงการการศึกษาได้ก้าวข้ามยุคศตวรรษที่ 21 เข้ามา 17 ปีแล้ว และในปัจจุบัน คำว่าศตวรรษที่ 21 ก็ดูเหมือนจะมีคนพูดถึงน้อยลงเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่เหลือเวลาอีกตั้ง 83 ปี

เพราะทุกวันนี้ ผู้คนในแวดวงการศึกษา โดยเฉพาะบรรดานักวิชาการ ต่างหันเหความสนใจไปที่ Education 4.0 เพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของรัฐบาล จึงทำให้คำว่า Education 4.0 กำลังกลายเป็นคำฮิตติดตลาด

หากพูดถึง Education 4.0 ก็อดไม่ได้ที่จะต้องมองไปถึงเรื่องราวของนวัตกรรมหรือโลกยุคหลังเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ Education 3.0 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป เพื่อก้าวเข้าสู่โลกยุคการศึกษา 4.0 หรือ Education 4.0 ยิ่งเมื่อมาผนวกเข้ากับ 7Q ก็ยิ่งอดคิดต่อยอดไปถึง Q ใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ Education 4.0 ไม่ได้ นั่นก็คือ DQ (Digital Quotient) หรือความฉลาดทางดิจิตอล

DQ หรือ Digital Quotient ประกอบไปด้วย 8 ตัวแปรหลัก หรือทักษะทั้ง 8 ดังนี้ครับ

1. IdentitySkill หรือทักษะด้านสถานะตัวตนบนโลกดิจิตอล หมายถึง ความสามารถในการสร้างและจัดการตัวตนออนไลน์ ซึ่งรวมถึงการรับรู้ออนไลน์ของบุคคล และการบริหารจัดการ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่มีต่อผลกระทบของสถานะการออนไลน์

2. Use Skill หรือทักษะด้านการใช้ หมายถึง ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลและสื่อ รวมทั้งการเรียนรู้ด้านการควบคุมดิจิตอลและสื่อเพื่อสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตออนไลน์และชีวิตออฟไลน์

3. Safety Skill หรือทักษะด้านความปลอดภัย หมายถึง ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงออนไลน์ ได้แก่ การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกับเนื้อหาที่ล่อแหลม อาทิ ความรุนแรง และเรื่องลามกอนาจาร เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงเหล่านี้

4. Security Skill หรือทักษะด้านการรักษาความปลอดภัย หมายถึง ความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ เช่น การแฮ็ค การหลอกลวง หรือมัลแวร์ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมถึงการใช้เครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูล

5. Emotional Skill หรือทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถที่จะเห็นอกเห็นใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆ

6. Communication Skill หรือทักษะด้านการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการสื่อสาร และทำงานร่วมกับคนอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและสื่อ

7. Literacy Skill หรือทักษะด้านการรู้ หมายถึง ความสามารถในการค้นหา การประเมินผล การใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสร้างเนื้อหา ซึ่งต้องเกิดขึ้นพร้อมกับสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์

8. Rights Skill หรือทักษะด้านสิทธิ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ และรักษาสิทธิส่วนบุคคล และกฎหมาย รวมทั้งสิทธิในความเป็นส่วนตัวของทรัพย์สินทางปัญญา เสรีภาพในการพูด และการป้องกันจากความเกลียดชัง

 

Reviews

Comment as: