นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางข้อมูล (Information Security Analyst)

By : Pattarakorn Vorathanuch


การเจริญเติบโตในยุคของระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ใหม่นั้น มีความจำเป็นที่พึ่งพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น การเชื่อมต่อแบบไร้ขีดจำกัด ส่งผลให้ทำให้โลกดูแคบลง อีกทั้งการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ปัจจุบัน ก็มีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว
ข้อดีของการเชื่อมต่อทางเทคโนโลยี คือ ช่วยในการประหยัดเวลา มีความสะดวกรวดเร็วแล้วนั้น แต่ทุกอย่าง ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียตามมาด้วยเสมอ นั่นคือ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเชื่อมต่ออย่างไร้ขีดจำกัดนั้น ผลกระทบ ในด้านการสื่อสาร หรือการส่งของข้อมูลที่เป็นส่วนตัวหรือความลับของหน่วยงานองค์กร  ก็อาจไร้ความปลอดภัยหรือไม่มีความมั่นคงเพียงพอนั่นเอง

เทรนด์ใหม่ อาชีพใหม่สำหรับโลกยุคดิจิทัล นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางข้อมูล (Information Security Analyst) ปัจจุบันหน่วยงาน และองค์กร โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เป็นองค์กรใหญ่ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น อาชีพนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางข้อมูล จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ และความมั่นคงสาธารณะ ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งในระดับส่วนตัวและองค์กร  โดยหน้าที่หลักคือ วางแผนพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ จัดระบบและควบคุมมาตรการความปลอดภัย ป้องกันข้อมูลและเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ใช้บริการพร้อมทั้งให้คำปรึกษา และคำแนะนำสำหรับผู้ใช้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับการใช้งาน เช่น การตั้งรหัสข้อมูลส่วนตัว ควรตั้งให้ยาวอย่างน้อย 12 ตัวอักษร และควรใช้อักขระหรือสัญลักษณ์พิเศษร่วมในการสร้างรหัสด้วย นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เซริฟเว่อร์ต่าง ๆ จาก ไวรัสคอมพิวเตอร์อีกด้วย อาทิเช่น ไวรัสจำพวก Malware,Trojan, Virus และ Spyware

สายงานอาชีพของนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางข้อมูล (Information Security Analyst) นั้นอาจแบ่งย่อยได้ดังนี้
1. Security Auditor ทำหน้าที่ดูแลระบบทดสอบระบบ โดยเน้นที่ตัวกระบวนการการทำงานของระบบว่ามีความเสถียร มีความปลอดภัยระดับไหน และที่สำคัญผู้มีหน้าที่ตรงนี้ต้องมีใบ Certificate
2. Tester จำพวกซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น และเกมส์ ทำหน้าที่วิเคราะห์โปรแกรมว่าเป็นโปรแกรมที่ผลิตออกมาได้ตามฟังก์ชันหรือวิจารณ์ความสนุกความสดใหม่ ของโปรแกรมนั้นๆ
3. System Analysis
4. PIA: Privacy Impact Assessment คือผู้ประเมินว่าโปรแกรมดังกล่าวสร้างผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หรือเปล่า ประเมินว่าโปรแกรมนั้นๆ มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ อย่างไร สามารถหามาตรการป้องกันความเป็นส่วนตัวอะไรได้บ้าง

อยากทำงานด้านสายงานนี้ จำเป็นหรือควรมีทักษะความรู้เบื้องต้นด้านใดบ้าง
- ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นแผงวงจรโปรเซสเซอร์ชิป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ รวมทั้งการใช้งานและการเขียนโปรแกรม
- ทักษะความรู้ด้านการสื่อสารทางไกล (Telecommunication) หรือที่เกี่ยวกับการกระจายเสียง เปลี่ยนการควบคุม (Switching) และการดำเนินงานของระบบโทรคมนาคม
- ทักษะด้านธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจ ทักษะความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ อาทิ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ นโยบาย วิธีการ และกลยุทธ์ เพื่อช่วยส่งเสริมความมั่นคงของรัฐ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลราชการ ทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งสามารถนำวิชาการมาประยุกต์ใช้ทั้งทางด้านเทคนิค วิธีการ และอุปกรณ์ เพื่อออกแบบและผลิตสินค้าและบริการ
- ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขา มีทักษะเกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
- ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขา หรือมีทักษะเกี่ยวกับ ระบบ Cloud-Cloud คือ การทำงานร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก โดยแบ่งเป็นขั้นประมวลผลที่ต้องมีความรู้ในด้าน Firewall เพื่อป้องกันระบบของผู้ใช้งานจากผู้ใช้งานคนอื่นๆ ส่วนที่สองคือขั้นเก็บข้อมูล เป็นการทำงานร่วมกันของระบบเก็บข้อมูล SAN ที่มีความเสถียรและความเร็วสูง โดยสามารถย้ายไปใช้งาน SAN สำรองได้ทันทีที่เกิดเหตุขัดข้องเสียหายของอุปกรณ์หลัก นอกจากนี้ ระบบ Cloud ยังรองรับการขยายหรือหดตัวโดยอัตโนมัติเมื่อการใช้งานเพิ่มหรือลดลง

และที่นอกเหนือไปกว่านั้น หากคุณคิดว่า คุณมีคุณสมบัติ หรือมีความสามารถทักษะพิเศษ ในส่วนอื่นๆ ที่คาดว่าสอดคล้องกับเกี่ยวข้องกับการทำอาชีพนี้ ก็อาจจะยิ่งดี ที่จะช่วยส่งผลให้คุณ ได้มีโอกาในการทำงานสายงานนี้มากยิ่งขึ้น แต่ถึงอย่างไร อยากให้ลองศึกษา หารายละเอียดเพิ่มเติม และลองถามใจตัวคุณเองก่อนว่าคุณเหมาะสม หรือสนใจที่อยากจะทำอาชีพนี้จริงหรือไม่ เพราะหาก ถ้าคุณสนใจ มีใจรักจริงๆแล้วไม่ว่าอาชีพไหน ก็ประสบความสำเร็จ และมีอนาคตได้แน่นอนครับ….
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reviews

Comment as: