การกลับมาของ Twitter (ตอนแรก)

By : Jakkrit Siririn


หากย้อนกลับไปตอนเปิดตัวใหม่ๆ ต้องยอมรับว่า ในระดับ International นั้น Twitter คือ Social Media ที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในอเมริกาเหนือและยุโรป แต่จุดอ่อนของ Twitter อาจไม่ตรงกับความต้องการใช้งานของ User ในกลุ่มประเทศโลกที่สาม ซึ่งชอบ Function ชนิดเต็มรูปแบบเหมือน Facebook ทำให้ Twitter หรือแม้แต่ Instagram ถูก Facebook แซงหน้าแบบไม่เห็นฝุ่น
.
ทว่า ราวครึ่งปีมานี้ เริ่มเห็นอาการกระสับกระส่ายและเสียงบ่นกระปอดกระแปดของผู้ใช้งาน Facebook เกี่ยวกับการคัดกรอง Content หรือที่เรียกว่า Facebook Marketing Algorithm ที่ปิดกั้นการมองเห็น Status ของเพื่อนๆ แล้วแทนที่ด้วยโฆษณาอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ยอดผู้ใช้งาน Twitter เริ่มกระเตื้องขึ้นในไตรมาสแรกนี้
.
หากย้อนกลับไปดูโครงสร้างภายในของ Twitter ใช้เทคโนโลยีผ่านรูปแบบ API ที่ย่อมาจาก Application Programming Interface หรือ ส่วนเชื่อมประสานโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งหมายถึงวิธีการที่ระบบปฏิบัติการ และ Library ได้เปิดให้ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อเรียกใช้งานได้
.
API แบ่งได้เป็นสองประเภทคือ
1. API ที่สามารถเรียกใช้ได้ด้วยโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง
2. API ที่สามารถเรียกใช้ได้ด้วยโปรแกรมหลายๆ ภาษา
.
รูปแบบการทำงานของ Twitter เมื่อผู้ใช้งานเริ่มต้น Tweet เจ้า Twitter จะกระตุ้น API Key ขึ้นมารอรับคำสั่งการเขียน (ส่ง) และอ่าน (รับ) ข้อความของผู้ใช้งาน การทำงานในส่วนนี้อาศัยเทคโนโลยีของบริษัท Sun Microsystems คือโปรแกรมภาษา JAVA รุ่น JSON ซึ่งย่อมาจาก JavaScript Object Notation
.
จากนั้น API จะรอรับการเขียนหรือการอ่านของผู้ใช้งาน เช่น ถ้าผู้ใช้งาน Tweet ได้รับ “Favorited” จำนวน 25 ครั้ง Twitter จะสร้างคำสั่ง “favorited_count” จำนวน 1 ชุดคำสั่ง ด้วยค่าของข้อมูลคือ “25”
.
นอกจาก API Key ของ Twitter จะทำหน้าที่เชื่อมต่อการรับและส่งข้อมูลแล้ว พร้อมๆ กันนั้น มันยังเก็บประวัติการใช้งานทั้งหมดของเราไปด้วยในเวลาเดียวกัน
.
โดยเมื่อผู้ใช้งาน Twitter เริ่มเปิดเข้า Application เจ้า Twitter จะทำการกระตุ้น API Key ขึ้นมารอรับคำสั่งการเขียน(ส่ง)และอ่าน(รับ)ข้อความของผู้ใช้งานด้วย JSON ซึ่งย่อมาจาก JavaScript Object Notation จากนั้นโปรแกรมย่อยสำหรับการบอกพิกัดผู้ใช้งานที่ชื่อ GeoJSON ที่ย่อมาจาก Geographical JavaScript Object Notation
.
ที่เป็นการรับและส่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ในระดับเส้นรุ้งและเส้นแวง ในรูปแบบพิกัดสถานที่ ที่ไม่เพียงกำหนดระยะของจุดบนแผนที่โลก แต่สามารถระบุถึงลักษณะเฉพาะของชื่อสถานที่ ผ่านคำสั่ง “created_at” ฟิลด์ซึ่งระบุวันเวลาและสถานที่ที่แน่นอนในขณะที่ผู้ใช้งาน Twitter ได้ทำการ Post ข้อความหรือ Read ข้อความ
.
และแน่นอนว่า ในแง่ของการดำเนินธุรกิจ Twitter ได้อาศัยปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมด ในการสังเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า ในการ Deal ว่าลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละคนเหมาะสมกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของสินค้าหรือบริการตัวไหนบ้าง
.
API อีกเช่นกัน ที่ทำหน้าที่คัดกรองความเหมาะสมและความเข้ากันได้ระหว่างพฤติกรรมของผู้ใช้ Twitter โดยเชื่อมโยงกับคุณสมบัติของสินค้าและบริการต่างๆ ที่ Twitter ได้ Deal เอาไว้
.
ยิ่งเมื่อผนวกเข้ากับฟังก์ชั่นการทำงานของ Smart Phone ด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้ Twitter สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าผ่านพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น iOS, Android หรือ Windows Phone
.
ในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัย API ของ Twitter ได้เรียกใช้ฟังก์ชั่น “Withheld” คือ “withheld_copyright” ที่นอกจากจะเป็นตัวตรวจสอบซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมลิขสิทธิ์แล้ว ยังเป็นระบบป้องกัน Hacker ที่ดีเยี่ยมอีกด้วย
.
และนอกจาก “withheld_copyright” แล้ว Twitter ยังมีการระบุตัวตนของผู้ใช้อย่างละเอียดใน Metadata ดังที่กล่าวไป โดยจะมีการทำงานร่วมกับ JSON และ GeoJSON เพื่อใช้ระบุพิกัดหรือวันเวลาสถานที่ที่ผู้ใช้ Twitter ได้เปิดใช้บริการ หรือหากจะพูดให้ชัดลงไป Twitter ได้ใช้ฟังก์ชั่น “withheld” ร่วมกับ “withheld_copyright” และ “withheld_in_countries” ในการระบุตำแหน่งของลูกค้า โดยเฉพาะในประเทศที่มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดการใช้งาน Twitter ต่างๆ เพื่อเป็นการคัดกรองและบล็อกตนเองไม่ให้ละเมิดข้อตกลงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อระหว่างประเทศ โดยสามารถระบุและแบ่งแยกรายชื่อประเทศที่การ Tweet เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างรัดกุมที่สุด

 

Reviews

Comment as: